Sambåndet

Torsdag 5. august 2021
RSS
NYTT BLAD: Budbæreren si fysiske utgåve gjekk inn i fjor, men neste år skal Frikyrkja igjen gi ut eit blad i papirformat. Foto: Budbæreren.

Frikyrkja tilbake til uavhengig redaktør

Synodemøtet i Frikyrkja har gitt synodestyret i oppdrag å få på plass igjen eit papirmagasin med uavhengig redaktør.

Skrevet av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor, og Petter Olsen den 13. juni 2021.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke skal på nytt gi ut eit magasin på papir, eit drygt år etter at Budbæreren si papirutgåve gjekk inn.

Den første utgåva av eit heilt nytt magasin er planlagd å komma ut før sommaren i 2022 etter eit vedtak 5. juni i synodemøtet, som er Frikyrkja sitt øvste organ.

Det er Frikyrkja sitt talerør, Budbæreren, som melder dette på nett.

Budbæreren kom ut i trykt format frå 1884 til 2020 og var hovudorgan for Den Evangelisk Lutherske Frikirke i alle desse åra. Nedlegginga av den fysiske utgåva fann stad etter eit vedtak i synodestyret hausten 2019.

Uavhengig redaksjon

I vedtaket frå 2019 sto det at «Frikirkens informasjons- og kommunikasjonsarbeid skal være et verktøy for synodens og hovedkontorets ledelse».

Dette innebar at Budbæreren ikkje lenger vart redigert etter Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat.

Redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek hadde fram til papirutgåva gjekk inn, eit uavhengig ansvar for publikasjonen, og Frikyrkja si leiing kunne ikkje overstyre redaktøren sine avgjersler. Dette endra seg med synodemøtet sitt vedtak i oktober 2019.

Men det nye magasinet skal ha ein redaktør som – slik som tidlegare – er uavhengig av leiinga, står det i det ferske vedtaket.

Det var under diskusjonen om treårsmeldinga at saka kom om. Ifølgje budbæreren.no vart det mest debatt om styrets avvikling av «Budbæreren i nåværende form». Dette munna ut i et tillegg som fekk flertall og blei vedtatt: «Synoden gir et tydelig oppdrag til det nye synodestyret om å iverksette arbeidet med et nytt Frikirkens magasin i papirformat med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave kommer innen sommeren 2022.»

Kritikk

Synodemøtet sette spørjeteikn ved om prosessen rundt nedlegginga av Budbæreren hadde vore god nok, og om Frikyrkja sine medlemer og tilsette var blitt høyrde i samband med vedtaket om nedlegginga av bladet i det dåverande formatet.

Synodevedtaket om å etablere eit nytt magasin kan sjåast i samanheng med dette, og synodestyret har no fått i oppdrag å sette i verk arbeidet med eit nytt papirmagasin. KPK

Jon Magne Lund var profilert ansvarleg redaktør for Budbæreren før han gjekk til avisa Vårt Land og vart sjefredaktør der. Både Sambåndet og Agenda 3:16 (Normisjon) har uavhengig redaktør og blir redigert etter Redaktørplakaten.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Det vordende ekteparet Vegard Hetlebakke og Sara Helen Romarheim overtar etter Torgeir og Ragnhild Skrunes som vaktmesterpar på Betania studentfellesskap.

Til nyttår sluttar Ole Andreas Wastvedt som kretsleiar i ImF Midthordland.

Olsok blir feira til minne om Olav den heilage, men han var slett ikkje åleine blant dei norske kongane om å bidra til innføringa av kristendommen i Noreg.

I desse dagar er det 100 år sidan det nokre vil rekna som den fyrste Bibelen på norsk, vart tatt i bruk her i landet.

Det er et sterkt møte med den forfulgte kirke i Kina på Ungdomscampen, og ungdommene er engasjerte.

Copyright © Sambåndet 2021