Sambåndet

Torsdag 5. august 2021
RSS
STRØM: Når skifte av tak likevel sto for tur, fant Bildøy Bibelskole det også regningssvarende å legge solcellepanel på deler av taket. FOTO: PETTER OLSEN

Grønt skifte for Bildøy Bibelskole

Bildøy Bibelskole skal få solcellepanel. Skolen regner med å redusere strømutgiftene med opptil 2,4 millioner kroner de neste 30 årene.

Skrevet av Brit Rønningen den 19. juni 2021.

‒ Det at vi var i gang med å legge nytt tak, gjorde at vi vurderte muligheten for å gå over til solcellepanel. Vi kontaktet leverandører for å hente inn økonomisk overslag for et slikt prosjekt, sier økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll ved Bildøy Bibelskole til sambåndet.no.

Kostnader
Skolens tak er fra 1980-tallet, og det har over tid vært flere lekkasjer. 11. mai begynte rivning av gammelt tak som skal skiftes ut helt ned til isolasjonen. Til sammen er det 1850 kvadratmeter tak som skal skiftes ut, og cirka 750 av disse skal dekkes av solcellepanel. Solcellene koster 1,3 millioner, og takprosjektet kommer totalt på 4,3 millioner kroner.

Ifølge Myksvoll har solcellene en levetid på over 30 år, og det er estimert at det er en inntjeningstid på 15 år. Etter inntjeningstiden regner skolen med å få samlet reduserte strømutgifter, som er opptil 80 000 kroner pr år, stipulert til cirka 1,2 million kroner de påfølgende 15 årene.

Grønt skifte
‒ Totalt sett kan du si at vi har halvert kostnadene for takprosjektet i løpet av 30 år, anslår Myksvoll.

Firmaet Solbakk bygg står for tømrerarbeidet, mens firmaet Function Energy v/Fagerheim bygg leverer og installerer solcellepanelene.

‒ Du kan si at vi med dette har tatt et steg inn i det grønne skiftet. Ungdom er opptatt av klima og miljø, og det vil være et positivt signal at vi ha solcellepanel, sier Arve Myksvoll.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Det vordende ekteparet Vegard Hetlebakke og Sara Helen Romarheim overtar etter Torgeir og Ragnhild Skrunes som vaktmesterpar på Betania studentfellesskap.

Til nyttår sluttar Ole Andreas Wastvedt som kretsleiar i ImF Midthordland.

Olsok blir feira til minne om Olav den heilage, men han var slett ikkje åleine blant dei norske kongane om å bidra til innføringa av kristendommen i Noreg.

I desse dagar er det 100 år sidan det nokre vil rekna som den fyrste Bibelen på norsk, vart tatt i bruk her i landet.

Det er et sterkt møte med den forfulgte kirke i Kina på Ungdomscampen, og ungdommene er engasjerte.

Copyright © Sambåndet 2021