Sambåndet

Torsdag 5. august 2021
RSS
INNKVARTERING: Drivhuset ved KVS Lyngdal er revet for å gi plass til et modulbygg med ekstra internatplasser. FOTO: STÅLE ANDERSEN

Vokser i areal og elever

KVS Lyngdal hadde et godt år i 2020 rent økonomisk, og elevsøknaden for kommende skoleår gjør nå at internatkapasiteten må utvides.

Skrevet av Petter Olsen den 21. juni 2021.

Regnskapet for ImF-eide KVS Lyngdal AS for 2020 er gjort opp med et overskudd på 9,6 millioner kroner. En stor del av dette skyldes et eiendomssalg til Anne Cath. Vestlys forundringspark.

– Det gjelder et område på om lag 50 mål som ligger nord-vest for fjøset vårt. Eiendommen ble solgt for 7,5 millioner kroner, sier rektor og daglig leder Ståle Andersen til Sambåndet.

Udyrket

Skoleeier ImF fikk hjemmel til denne eiendommen så langt tilbake som i 1978 – og da for kr. 0. – I regnskapet vårt sto den oppført med en verdi på noen få tusen kroner, og salget slår derfor betydelig ut, forklarer Andersen.

Eiendommen, som Andersen karakteriserer som «mye berg og hammer», ble brukt til blant annet hogstundervisning og hesteridning. Det var ikke dyrket jord.

– Hvorfor har dere solgt den?

– Vi hadde mulighet til det og har kjøpt annet areal som erstatning, sier Andersen.

Naturbruk

Faktisk er det slik at skolen har kjøpt atskillig mer areal enn den har solgt, og for mer enn salgssummen på 7,5 millioner, om vi ser på de siste fem årene. Dette er finansier både gjennom driften og ved låneopptak.

– Arealet skal brukes til undervisning og da særlig i naturbruk. Vi har solgt areal som ligger litt langt fra skolen og kjøpt areal som ligger nærmere. En del av det vi har kjøpt, er dyrket jord, men det er også mye utmark og skog, sier Andersen.

Internat

Men det er ikke bare i areal at skolen er i vekst. Fram mot skolestarten høsten 2021 skal to modulbygg stå klare.

– Drivhuset skal rives, og i stedet skal vi ha på plass et modulbygg med 44 elevrom. Et annet skal stå øst for idrettshallen og fungere som klasserom. Disse byggene skal vi leie i fem år, opplyser Andersen.

Bakgrunnen er at skolen ligger an til å få om lag 50 flere internatelever kommende skoleår enn tilfellet er for det skoleåret som nå går mot slutten. Totalt ser det ut til å bli 380 elever neste år, som er en økning på 30.

– Det er populært å bo på internat i koronatider, konstaterer rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Det vordende ekteparet Vegard Hetlebakke og Sara Helen Romarheim overtar etter Torgeir og Ragnhild Skrunes som vaktmesterpar på Betania studentfellesskap.

Til nyttår sluttar Ole Andreas Wastvedt som kretsleiar i ImF Midthordland.

Olsok blir feira til minne om Olav den heilage, men han var slett ikkje åleine blant dei norske kongane om å bidra til innføringa av kristendommen i Noreg.

I desse dagar er det 100 år sidan det nokre vil rekna som den fyrste Bibelen på norsk, vart tatt i bruk her i landet.

Det er et sterkt møte med den forfulgte kirke i Kina på Ungdomscampen, og ungdommene er engasjerte.

Copyright © Sambåndet 2021